އެޑްރެސް

ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން

މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ބިލްޑިންގ – 6، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ، 20026، ދިވެހިރާއްޖެ

ގުޅުއްވުމަށް

ފޯން: 3313244
ފެކްސް: 3013846
އީމެއިލް: [email protected]

އޮފީސް ހުޅުވާ ގަޑިތައް

ހެޑް އޮފީސް
އާދީއްތަ – ބުރާސްފަތި
8:00 – 16:00

ކޮވިޑް -19 އެލާޓް އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ (އާދީއްތަ – ބުރާސްފަތި) ހެނދުނު 9:00 – މެންދުރު 12:00 އަށެވެ.

ގުޅުއްވުމަށް

އެހެނިހެން